RoHS

RoHS-direktiv 2 (2011/65/EU) med uppdatering för REACH 201 och RoHS 3 Directive (2015/863/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 
Ämnen som omfattas av RoHS-direktivet är:
Kvicksilver (Hg)
Kadmium (Cd)
Bly (Pb)
Sexvärt krom (Cr VI)
Flamskyddsmedlen PBB och PBDE

 

Tillkommer 22 Juli 2019:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0.1 %)
Butyl benzyl phthalate (BBP) (0.1 %)
Dibutyl phthalate (DBP) (0.1 %)
Diisobutyl phthalate (DIBP) (0.1 %)
 
Användningar som undantas från begränsningen i artikel 4.1 enl. bilaga III (2013/863/EU):
6a Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål,
högst 0,35 viktprocent.
6b Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent.

Konfliktmineraler

Enligt Dodd-Franck Wall Street Reform, Consumer Protection Act 2010, sektion 1502

Konfliktmineraler dokument >>