Industri

Utöver ett stort och  brett sortiment av infästningsartiklar erbjuder vi ett brett sortiment av produkter för metallindustrin. Bland huvudprodukterna hittas bland annat borrar, gängtappar, handverktyg och lim/fog. Besök oss eller ta kontakt om det är någon specifik produkt du behöver, har vi den inte i lager så kan vi ofta skaffa fram den åt dig!

Vi tillhandahåller produkter från bland annat följande leverantörer: