GDPR information

GDPR personuppgifter
Hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt den GDPR förordning som började gälla 2018-05-25. Läs mera under www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Vi lagrar endast de personuppgifter som behövs för att kunna hantera förfrågningar, offerter, beställningar och andra situationer där vi behöver ha en återkommande kontakt med dig som kund och leverantör.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge de behövs enligt lag och pågående kund-leverantörsrelation.

Förändringar eller felaktigheter i de personuppgifter som vi hanterar rättas så fort vi får kännedom om detta från dig vars personuppgifter vi hanterar.
 
Du kan när som helst få ta del av dina personuppgifter som vi har registrerat.
 

Kontakta oss för mera information

Har du frågor gällande SWEBOLTs GDPR-hantering vänligen kontakta oss.