CNC-bearbetning

Modern processtyrning med kunden som utgångspunkt

På produktionsavdelningen Machining bearbetas tekniskt krävande komponenter för i huvudsak metallindustrin. Vi är specialiserade på skärande bearbetning av mindre komponenter med höga krav på finish men har också möjlighet att ta oss an större komponenter. Komponenter vi bearbetar är tex ventilblock, axlar, hylsor och flänsar till bland annat maskinbyggare, skogs-och jordbruksapplikationer och påbyggnadsbranschen. 

Vår välutvecklade och moderna maskinpark består av ett 15-tal svarv- och fräsmaskiner i vilka komponenterna bearbetas enligt kundens ritningar och specifikationer i såväl långa som korta serier. För programmeringen används moderna 3D-program. Kvalitet är ett varumärke för allt vi gör och produktionen följer strikta kvalitetskrav både vad gäller arbetets utförande och råmaterial.

Under de 30 år vi varit verksamma har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet av maskinbearbetning och utvecklat en effektiv och modern processtyrning. Stort fokus sätts på leveransdatum och tack vare ett system som automatiskt beräknar leveranstiden från beställningsdagen fås en verklig leveransdag direkt, vilket underlättar när kunden planerar sitt arbete. Produktionen är flexibel när vi genast ser var det finns luckor och kapacitet för att lägga in en beställning. 

Machining erbjuder systemlösningar som sparar kunden tid och resurser. Utöver maskinbearbetning erbjuder vi svetstjänster, värme- och ytbehandlingar genom vårt samarbetsnätverk samt monteringstjänster.

Machining – Technically your partner