Ny dragprovar, större utrymme, dubbel kapacitet!

Det är inte bara kontorspersonalen och operatörerna på SWEBOLT och Botnia Bolt som kan åtnjuta senaste satsningar i moderna maskiner och utrymmen. På kvalitetstestningen har man de senaste månaderna haft fullt upp med att bygga ut laboratoriet för att få större utrymmen för den viktiga kvalitetssäkringen, en av grundbultarna i företagets verksamhet.

Det förnyade och förstorade laboratoriet ger också plats för en investering av det större slaget – en ny dragprovare av italienska tillverkaren Galdabini. Dragprovaren, som är dryga tre meter hög och väger omkring fyra ton, installerades i Maj. Testkapaciteten fördubblas i och med investeringen från 600 till 1200 kN eller med andra ord 120 tons kraft, förklarar Mikael Ersfolk, kvalitetschef.

–  Tack vare den här investeringen kan vi testa nästan allt. I praktiken innebär det bultar i storleksklasser upp till M39, möjligtvis lite större beroende på hållfasthetsklass. Fokus är framför allt på stålbyggnadsprodukter som används i stora stålkonstruktioner.

I och med satsningen omfattar maskinerna nu två moderna dragprovare, hårdhetsmätare, ytskiktsmätare för varmförzinkade produkter, profilmätare samt enklare mätutrustning. Den nuvarande dragprovaren som införskaffades när man började med produktprovningen kommer samtidigt att uppdateras med ett modernt styrsystem.

Kvalitet som går att lita på

Vi har utfört produktprovning i egna maskiner över tio års tid. I laboratoriet för kvalitetskontroll och produktprov utförs såväl förstörande provning som kontrollmätningar. Vi testar främst produkter som vi själva säljer eller tillverkning, men det är också möjligt att köpa testningstjänster. Att kunderna kan lita på att kvaliteten på fästelementen och skruvprodukterna håller måttet är kärnan i verksamheten.

–  Det huvudsakliga syftet med laboratoriet och vår kvalitetstestning har alltid varit att kunna säkerställa kvaliteten på produkterna vi levererar. Utöver det ställer vi gärna upp och hjälper våra kunder med eventuella utmaningar och behov av kvalitetssäkring i deras produktutveckling. Där gör vårt tekniska kunnande, mångsidighet och kvalitetsarbete oss till en värdefull samarbetspartner.