Information om världsläget

Situationen i världen och varuförsörjning


Vi står inför en svår situation i Europa, med krig och elände. Det påverkar såväl humanitärt som affärsverksamhet i hela Europa, och världen. Det har föranlett många frågor om SWEBOLTs försörjningssäkerhet, om vi har affärer med krigsländerna osv.
Vi handlar inte produkter från Ryssland, Ukraina eller Belarus. Däremot ska vi vara medvetna om att länderna är stora stålproducenter och gruvnäringen av basmetaller är viktig för hela världshandeln. Även andra varor som spannmål, energi och tex konstgödsel påverkas då Ryssland är stor exportör.


Till detta kommer transportvägarna som ändras. Sidenvägen, järnvägen från Asien till Europa via Ryssland, kan vi inte använda. Flyget har nya rutter då luftrum stängts. Kvar är sjöfarten som ska hantera ökade volymer.

Situationen är i dagsläget svårt att överblicka men vi jobbar hårt för att följa situationen och lösa eventuella situationer. Var, när och hur situationen slutar tror jag ingen kan svara på i dagsläget. Vi ser däremot att råvarupriserna fullkomligen exploderat senaste dagarna och ingen lär ha undgått att drivmedelspriserna når nya nivåer snart sagt dagligen.
Med hopp om en bättre humanitär situation och stabilitet.

Tomas Lindh
SWEBOLT AB