DI Gasellföretag 2023 !

Vi kan stolt meddela att SWEBOLT är utnämnt till gasellföretag av Dagens industri. Efter 30 år i branschen landar vi på plats 309 av alla Gasellbolag i Sverige, och plats 111 i Stockholms län.

Ett bevis för att det vi tillsammans gör i företagsgruppen är uppskattat och eftertraktat på marknaden. Utan att alla led fungerar skulle vi aldrig vara en av skruvbranschens starkaste aktörer!

Vi vill rikta ett stort tack till kunder, leverantörer och inte minsta alla som arbetar i företagsgruppen för fantastiska insatser. Engagemang, lösningsorientering och service ut i fingerspetsarna gör det möjligt!

Kriterierna är:

Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
En omsättning som överstiger 10 Mkr.
Minst tio anställda.
De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
Under samma period minst fördubblat sin omsättning.
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
En Gasell har också sunda finanser.

Stort tack, och väl mött under 2024!