Coronasituationen

Information gällande Coronavirus och leveranser av skruv

Kina, och världshandeln, håller på att få en allt mera problematiskt situation med Coronaviruset. Stora viktiga städer och hamnar har kommit i kläm och stängts för att minimera smittspridningen. Detta får följder för oss och övriga världen.

Följande städer kommer att hållas stängda tom 9 februari.

 • Shanghai
 • Ningbo
 • Chongqing
 • Shenzhen
 • Guangzhou
 • Wuxi
 • Qingdao
 • Zhengzhou
 • Xiamen
 • Suzhou
 • Peking/Beijing
 • Dalian
 • Shenyang
 • Tianjin

 

Wuhan och hela provinsen Hubei kommer hållas stängda tom 13 februari.
Detta är de datum som i dagsläget kommunicerats. Detta kan komma att förändras. Hur det påverkar oss leveransmässigt är svårt att exakt säga, men det är inte positivt. Ett kort stopp påverkar inte avsevärt men en längre period blir såklart problematisk för varuförsörjningen. Vi har gott lager på många artiklar. Vi har vissa problem med att få svar och besked från leverantörer. Detta sammantaget innebär också att speditörerna börjar tittar på alternativa fraktvägar med tex lastbil till hamnar i grannländer då de enorma hamnarna som normalt skeppar gods, tex från Shanghai, stängts. Fyllnadsgraden på fartygen är låg vilket kan leda till inställda avgångar och ökade kostnader. Vi följer situationen och ser hur det utvecklas.